Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft.

Aktualitások

TÁJÉKOZTATÁS

A koronavírus járvány során keletkezett fertőzésveszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos aktuális információk

Tisztelt Partnereink!

Értesítjük Önöket, hogy a koronavírus okozta havária elhárításában cégünk, a SEPTOX Kft. is részt vesz. A fertőzésveszélyes hulladékok mennyiségének drasztikus megnövekedése nagy leterheltséget jelent Társaságunknak. Ezért a kiemelt centrumok és a havária elhárítására kijelölt szervezetek kiszolgálására (Kórházak, Idősotthonok, Laborok, Mentők, Vérellátók és egyéb országos hálózatok), azok hulladékának mielőbbi kezelésére kell összpontosítanunk kapacitásunkat.

Sajnos a nap mint nap ismertté váló adatok arra engednek következtetni, hogy a helyzet még hosszabb ideig nem fog enyhülni. Erre való felkészülés érdekében tájékoztatjuk a többi egészségügyi szolgáltatót, hogy a tőlük beérkező eseti megrendeléseket és a már megszokott rendszeres elszállításokat nagy valószínűséggel csak késve tudjuk teljes mértékig teljesíteni, illetve gyűjtőeszköz igényt is csak észszerű mennyiségben tudunk kiszolgálni.

A hazánkban kialakult helyzetre tekintettel, kérjük azon Ügyfeleinket, akiktől automatikusan, ún. rendszeres út keretében történik a hulladékelszállítás, hogy amennyiben szolgáltatásunk igénybevételét szüneteltetni kívánják, azt mielőbb, írásban szíveskedjenek cégünknek jelezni!

Új szerződéskötés esetén a szállításokra csak a járvány enyhülése után tudunk vállalkozni.

Munkatársaink és az Önök egészségének védelme érdekében a személyes ügyintézést központi irodánkban felfüggesztjük! Érdeklődéseket telefonon (1/469-5031), megrendeléseket postai, vagy e-mail útján tudjuk fogadni!

Kérjük, és köszönjük szíves megértésüket!

Év végi megrendelések teljesítése

Az ünnepekre és az év végére való tekintettel ezúton kérjük azokat az ügyfeleinket, akiktől nem rendszeres szállítással hozzuk el a hulladékot, hogy decemberi szállítási igényüket legkésőbb

2020. november 20-ig jelezzék!

A december hónapban beérkezett eseti megrendeléseket, nagy várakozási idővel, míg a  „készletkisöprések/selejtezések” eredményeként keletkezett nagy mennyiségű „egyéb”, nem fertőzésveszélyes hulladékok elszállítását bizonytalan ideig nem tudjuk vállalni.

 

Budapest, 2020. 11. 05.

 

Röntgen,- és fotóvegyszerek átvétele

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy a Septox Kft. 2020. december 31-i hatállyal megszünteti a fotóvegyszerek gyűjtését. 2020. október 31-ig még elszállítjuk a fotóvegyszereket, és csereedényeket is ezen időpontig biztosítunk.

 

Adatvédelmi tájékoztatás

EU általános adatvédelmi rendeletével összefüggő tájékoztatás

Tisztelt jelenlegi és jövőbeli Ügyfelünk/Partnerünk!

2018. május 25-i hatállyal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation (GDPR) kapcsán ezúton szeretnénk tájékoztatást adni az alábbiakról:

A GDPR alapján a Társaságunkkal kötött szerződések teljesítése céljából átadott személyes adatok kezeléséért Társaságunk mint adatkezelő felel.

Amennyiben nem küld részünkre írásos kifogást, úgy a Társaságunk adatvédelmi szabályzatát, illetőleg tájékoztatóját elfogadottnak tekintjük. Továbbá, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, ha a jövőben személyes adatokat bocsát a Társaságunk rendelkezésére, az a Társaságunk adatvédelmi szabályzatának, illetőleg tájékoztatójának az Ön általi elfogadását is jelenti. Az írásbeli kifogásokat tértivevényes levélben Társaságunk a Budapest Szántóföld út 2/a sz. alatti székhelyünkre kérjük elküldeni.

Amennyiben további tájékoztatást szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot a septox@septox.hu e-mail címen.

 

Röntgenfilm

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Cégünknél a selejt röntgenfilm átvétele megszűnt!

 

Csekken történő fizetés

Ezúton értesítjük, hogy a csekken történő befizetés társaságunknál megszűnt, mivel a csekk előállítási - banki költség és a befizetés könyvelése aránytalanul nagy ráfordítást igényel.

Kérjük, a jövőben a számlán megadott két bankszámla egyikére – a számla sorszámának feltüntetésével – utalják el a számla végösszegét.

Megértésüket köszönjük.
2016. szeptember