Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft.

Aktualitások

 

Az ünnepekre és az év végére való tekintettel ezúton kérjük azokat az ügyfeleinket, akiktől nem rendszeres szállítással hozzuk el a hulladékot (eseti megrendeléssel), hogy decemberi szállítási igényüket legkésőbb

 

2022. november 30-ig jelezzék!

 

A december hónapban beérkezett eseti megrendeléseket és a „készletkisöprések/selejtezések” eredményeként keletkezett nagy mennyiségű „egyéb”, nem fertőzésveszélyes hulladékok elszállítását januárra tudjuk ütemezni.

Kérjük, és köszönjük szíves megértésüket!

SEPTOX DOLGOZÓK

 

Tisztelt Ügyfeleink!

2021-ben jeleztük Önök felé, hogy a 1,2,4,10,20,40 literes Septox dobozcsalád (cikkszám: 310..-31400) megszűnik és helyette bevezetésre kerül a 3,6,12,25,50 literes Biosept dobozcsalád (cikkszám: 340..-34500).

A műanyag gyűjtőeszközök beszállítása jelenleg bizonytalan, így kérjük Önöket, hogy megrendeléseiket mindig az aktuális Megrendelő nyomtatvány letöltésével tegyék meg.

Köszönettel:

Septox dolgozók

Röntgen,- és fotóvegyszerek átvétele

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy a Septox Kft. 2020. december 31-i hatállyal megszünteti a fotóvegyszerek gyűjtését. 2020. október 31-ig még elszállítjuk a fotóvegyszereket, és csereedényeket is ezen időpontig biztosítunk.

 

Adatvédelmi tájékoztatás

EU általános adatvédelmi rendeletével összefüggő tájékoztatás

Tisztelt jelenlegi és jövőbeli Ügyfelünk/Partnerünk!

2018. május 25-i hatállyal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation (GDPR) kapcsán ezúton szeretnénk tájékoztatást adni az alábbiakról:

A GDPR alapján a Társaságunkkal kötött szerződések teljesítése céljából átadott személyes adatok kezeléséért Társaságunk mint adatkezelő felel.

Amennyiben nem küld részünkre írásos kifogást, úgy a Társaságunk adatvédelmi szabályzatát, illetőleg tájékoztatóját elfogadottnak tekintjük. Továbbá, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, ha a jövőben személyes adatokat bocsát a Társaságunk rendelkezésére, az a Társaságunk adatvédelmi szabályzatának, illetőleg tájékoztatójának az Ön általi elfogadását is jelenti. Az írásbeli kifogásokat tértivevényes levélben Társaságunk a Budapest Szántóföld út 2/a sz. alatti székhelyünkre kérjük elküldeni.

Amennyiben további tájékoztatást szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot a septox@septox.hu e-mail címen.

 

Röntgenfilm

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Cégünknél a selejt röntgenfilm átvétele megszűnt!

 

Csekken történő fizetés

Ezúton értesítjük, hogy a csekken történő befizetés társaságunknál megszűnt, mivel a csekk előállítási - banki költség és a befizetés könyvelése aránytalanul nagy ráfordítást igényel.

Kérjük, a jövőben a számlán megadott két bankszámla egyikére – a számla sorszámának feltüntetésével – utalják el a számla végösszegét.

Megértésüket köszönjük.
2016. szeptember